6/40: Qaydalar

“6/40” lotereyasının biletlərini əldə etmək üçün 1-dən 40-dək rəqəmlərdən istifadə edərək öz biletinizi doldurursuz

img

Lototrona 1-dən 40-dək işarələnmiş şarlar (çəllək) yerləşdirilir. Şarlar qarışdırılır və təsadüf prinsipinə əsasən 6 (altı) ədəd şar (çəllək) çıxarılır. Çıxarılmış 6 (altı) şarın (çəllək) nömrələri lotereya biletindəki variantın nömrələrinin 6(altı)-sı, 5(beş) -i, 4(dörd) -ü və 3(üç)-ü ilə uyğun gələrsə bilet uduşlu sayılır.

I –ci kateqoriya → 6 (altı) rəqəm uyğun gələn biletlər “Cek Pot”a sahib olur

II –ci kateqoriya → 5 (beş) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 5 – 15 %-ni qazanır

III –cü kateqoriya → 4 (dörd) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 20 – 40 %-ni qazanır

IV kateqoriya → 3 (üç) rəqəm uyğun gələn biletlər uduş fondunun 40 – 60% - ni qazanır

MƏSƏLƏN: Lototrondan çıxan rəqəmlər: 1, 16, 26, 32, 28, 22 Bu halda yuxardakı şəkildə “000000” nömrəli bilet “Cek Pot”u qazanır. Bir neçə bilet uduşlu olarsa məbləğ bu biletlər arasında bərabər olaraq bölüşdürülür.